Translate

2013. január 5., szombat

What makes you beautiful - The first questions in the new year

I beleave in Miracles.. 

A szépség 50 titka / Nagy Ria modell photo      

 
 

<a href="http://www.bloglovin.com/blog/5883057/?claim=u8erax9wvjy">Follow my blog with Bloglovin</a>

  

 A mirákulum (latin miraculum 'csoda') a középkori vallásos színjáték egy csoportja, mely szentek életének eseményeiről, csodatételeiről szól (Angol nyelvterületen mindenféle vallásos játékot mirákulumnak neveztek.). 

A játékok hősei esendő emberek, akik halálos bűnbe esnek vagy életveszélybe kerülnek, ám Mária vagy egy szent csoda segítségével megmenti őket..


Fénykép

Az év első napján azon járt az eszem,
az akadályokat, mától könnyen veszem.
Lehetnek előttem, gondok, gátak, hegyek,
csak azon dolgozom: mától boldog legyek... 


Fénykép: Az év első napján azon járt az eszem,
az akadályokat, mától könnyen veszem.
Lehetnek előttem, gondok, gátak, hegyek,
csak azon dolgozom: mától boldog legyek... (Aranyosi Ervin) 

Ötven titok. Eggyel sem kevesebb. Mindez érted van.
Hogy a legszebb legyél s a konkurenciának semmi esélye. 
 http://www.astronet.hu/test-es-lelek/lelekgyogyaszat/a-szepseg-50-titka-102018

 Fénykép: ..lányod, Rita új élete :)

Szép és szépség: az esztétika és általában is a filozófia
egyik leginkább sokértelmű, legösszetettebb kifejezése,
fogalma. Az antik görögök a kalón, a rómaiak pedig a
pulchrum szót használták a szép kifejezésére. A magyar
’szép’ szó valószínűleg finnugor eredetű és hajdani
jelentése ’művészies’, ’ügyes’. A szép melléknevet a
mindennapi nyelvhasználatban ugyan egyedi dolgok, 
illetve létezők jelölésére használjuk, pl. szép táj, szép
virág, szép dallam, a következőkben a fogalom általános értelmét, annak fontosabb változatait és változásait 
mutatjuk be. 

 

  

Photo


Ezért szerepel egymás mellett a szócikk megnevezésében
a szép és a szépség, jelezve a két kifejezés egymásra
vonatkozását a magyar nyelvű filozófiai-esztétikai szóhasználatban. Kezdetben metafizikai, kozmológiai
és teológiai jelentés összefüggésben használták, később
válik elterjedtté a művészetfilozófiában és esztétikában.

Fénykép
 

Mi a női szépség titka?

A szép fogalma az antik görögöknél: 

A szépség görög fogalma tágabb volt,mint az újkori esztétikai szóhasználat, hiszen a szép dolgok, alakok, színek stb. mellett a szép jellemekre, szokásokra, gondolatokra, sőt szép törvényekre is kiterjedt. Did you happen to see the most

beautiful girl in the world.. 

 

Fénykép: “Clever as the Devil and twice as pretty.” 
Titanic Theme Song- My Heart Will Go On- Celine Dion [With Lyrics]
http://www.youtube.com/watch?v=MGJO41ZNatU 
http://www.youtube.com/watch?v=GhqbESuc2v8  
http://www.facebook.com/oursecret.hu  

A koreai szupersztárok külsejét mindenki irigyli. Tökéletes bőr, 

tökéletes megjelenés, tökéletes arc, alak, haj. Mintha csak a teremtés
koronái lennének, szinte teljesen hibátlanok. Persze a szépségnek 
titka és ára is van, meglehetősen borsos méghozzá. 

 

„Hiszen minden ott jó és szép, ahol helyénvaló, rossz azonban és rút,
ahol helytelen.”(Xenophon: Emlékeim Szókratészról.)

A szép valódi értelmében a műalkotásban jelenik
meg, nem az ízlésítélet vagy a romantika zsenikultusza
felől határozódik meg. A szép itt az „eszme érzéki
látszása”, illetve ragyogása, s így közeli rokonságban
áll az igazsággal (lásd Esztétikai előadások). 

 


A "szép" hagyományos fogalmának, illetve 
értelmezéseinek a felbomlása:

A modern művészetek egy jelentős része éppen azzal az igénnyel lépett fel,
hogy feldúlja, szétrombolja a hagyományos, harmonikus szépségeszményt.
A szép ilyenfajta túlburjánzása hazugsággá változtat mindent, ami „szépen”
megformált. E felfogás szerint a művészet legyen leleplező, mutassa be a 
modern civilizáció rútságát, elidegenült valóságát. Az elrejtőző lét megvilágosodik
a műalkotásban. A hagyományos fény-metafizikára is emlékeztetően fogalmazza 
meg a szépség lényegét:”E fény felragyog a művön. Ez a ragyogás a művön
maga a szép. A szépség annak módja, ahogy az igazság el-nem-rejtettségként
jelen van.”(A műalkotás eredete, 89. o.) 

   Irodalom: Platón: Phaidrosz, 249d-251b; A lakoma, 199d-212.; Az égi és a földi 
szépről – források a későantik és a középkori esztétika történetéhez. Bp., 1988.; 
Kant: Az ítélőerő kritikája. Ictus, 1996-97.; Hegel: Előadások a művészet
filozófiájáról. Bp., 2004.; Heidegger: A műalkotás eredete. Bp., 1988.; Gadamer:
A szép aktualitása. Bp., 1994.; Heller Ágnes: A szép fogalma. Bp., 1998.; 
Henckmann-Lotter: Lexikon der Ästhetik. München, 1992.; W. Tatarkiewicz:
Az esztétika alapfogalmai. Bp., 2000.   


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése